Digital humaniora, datorisering och litteraturvetenskap i en digitaliserad värld

Karl Berglund, Oscar Jansson, Lina Rahm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

De senaste decennierna har ”digital humaniora” nämnts i otaliga sammanhang och kommit att påverka litteraturvetenskaplig utbildning och forskning – trots att begreppets innebörd alltjämt är omdebatterad. Är det en ny disciplin eller specialisering av forskning och undervisning som redan bedrivs? På vilka sätt hänger digital humaniora ihop med samhällets och universitetens datorisering? Är det ett svar på hur litteraturen kan förstås i en digitaliserad värld, eller en fingervisning om litteraturvetenskapens framtid? För att reda i begreppen bjöd TFL-redaktionen in till ett panelsamtal via videolänk, av och med Karl Berglund (Uppsala universitet), Oscar Jansson (Lunds universitet) och Lina Rahm (KTH).
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)266–284
Antal sidor18
TidskriftTidskrift för litteraturvetenskap
Volym51
Nummer3–4
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturstudier
  • Litteraturvetenskap

Citera det här