Digitalisering och konsumentintresset. En litteraturöversikt

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

  1185 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Detta är en pilotstudie som är utförd av Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets internetinstitut (LUii). Studien har utförts under 2016 på uppdrag av Konsumentverket i syfte att peka ut några av de för konsumentintresset viktigaste aspekterna med digitaliseringen. När man studerar digitalisering och dess konsumentbetydelse så ser man ganska snart att dess effekter och konsekvenser är oerhört mångfacetterade och omfattande i det att den påverkar alltifrån hur vi konsumerar i sig, hur vi inhämtar information, i kreditbeteenden och monetära transaktioner, i hur den datadrivna konsumentprofileringen växer fram, hur nya marknader för reklam-, kredithantering och digitala tjänster växer fram. Antalet aktörer som är inblandade växer och därmed kraven på tillsyn och medför utmaningar även för relevant lagstiftning.

  Det underliggande materialet utgörs av framförallt tre typer av källor: 1.) En litteraturstudie av rapporter och liknande material från såväl myndigheter, multinationella konsultbolag såväl som förarbeten av relevans för frågorna; 2) en handfull intervjuer med experter på relevanta områden; samt 3.) en bibliometrisk studie som genomförts i samarbete med Fredrik Åström, docent och bibliometriker vid Lunds universitet. Upplägg har gjorts och utförande har skett i återkommande dialog med Konsumentverkets representanter.

  Förevarande rapport sorterar i nämnda utveckling och för fram några av de viktigaste punkterna, och lägger där ett tydligt fokus vid hanteringen av konsumenternas persondata och informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer och individer. Å ena sidan är digitaliseringens utveckling och samhällskonsekvenser betydelse så mycket större än konsumentintresset, och å andra sidan så tycks konsumentintresset växa in i en rad andra företeelser. Pilotstudien bör därför ses som en sondering som pekar på några utvecklingslinjer av särdeles vikt för Konsumentverkets verksamhet, med fokus på tillsyn och policyrelevans, utan att på något sätt vara uttömmande.
  Originalspråksvenska
  UtgivningsortKarlstad
  FörlagKonsumentverket
  Antal sidor75
  Volym2016
  Utgåva12
  StatusPublished - 2016 okt. 21

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

  Nyckelord

  • Konsumentintresse
  • digitalisering
  • Konsumentverket
  • policyutmaningar
  • informationsasymmetrier
  • konsumentprofilering
  • e-handel
  • automatiserad reklamhandel
  • datamäklare
  • prediktiv analys
  • barn och reklam
  • delningsekonomi
  • Den allmänna dataskyddsförordningen
  • GDPR
  • övervakningsekonomin
  • reklamblockering
  • geoblockering
  • återkommande betalningsproblem
  • överskuldsättning
  • unga vuxna
  • användaravtal
  • privacy policy
  • medgivande

  Citera det här