Digitalising the Ethnographic Field in and Post Covid-19: How (a study of ) child rights activism in India moved online

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Digitalising the Ethnographic Field in and Post Covid-19: How (a study of ) child rights activism in India moved online”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap