Dimensionally controlled graphene-based surfaces for photothermal membrane crystallization

Sergio Santoro, Marco Aquino, Dong Han Seo, Timothy Van Der Laan, Minwoo Lee, Jae Sung Yun, Myoung Jun Park, Avi Bendavid, Ho Kyong Shon, Ahmet Halil Avci, Efrem Curcio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dimensionally controlled graphene-based surfaces for photothermal membrane crystallization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar