Diminishing effects of mechanical loading over time during rat Achilles tendon healing

Hanifeh Khayyeri, Malin Hammerman, Mikael J. Turunen, Parmis Blomgran, Thomas Notermans, Manuel Guizar-Sicairos, Pernilla Eliasson, Per Aspenberg, Hanna Isaksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diminishing effects of mechanical loading over time during rat Achilles tendon healing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap