Diophantine classes, dimension and Denjoy maps

Bryna Kra, Jörg Schmeling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)323-340
TidskriftActa Arithmetica
Volym105
Nummer4
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här