Direct evidence of Parkinson pathology spread from the gastrointestinal tract to the brain in rats.

Staffan Holmqvist, Oldriska Chutna, Luc Bousset, Patrick Aldrin-Kirk, Wen Li, Tomas Björklund, Zhan-You Wang, Laurent Roybon, Ronald Melki, Jia-Yi Li

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

695 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct evidence of Parkinson pathology spread from the gastrointestinal tract to the brain in rats.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap