Direct measurement of fast transients by using boot-strapped waveform averaging

Mattias Olsson, Fredrik Edman, Khadga Jung Karki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct measurement of fast transients by using boot-strapped waveform averaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap