Direct observation of aliphatic structures in soot particles produced in low-pressure premixed ethylene flames via online Raman spectroscopy

Kim Cuong Le, Christophe Lefumeux, Per Erik Bengtsson, Thomas Pino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct observation of aliphatic structures in soot particles produced in low-pressure premixed ethylene flames via online Raman spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar