Direct Reprogramming of Human Fetal- and Stem Cell-Derived Glial Progenitor Cells into Midbrain Dopaminergic Neurons

Sara Nolbrant, Jessica Giacomoni, Deirdre Hoban, Andreas Bruzelius, Marcella Birtele, Devin Chandler-Militello, Maria Pereira, Daniella Rylander Ottosson, Steven A. Goldman, Malin Parmar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
30 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct Reprogramming of Human Fetal- and Stem Cell-Derived Glial Progenitor Cells into Midbrain Dopaminergic Neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap