Direct resolution of naproxen on a non-covalently molecularly imprinted chiral stationary phase

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A synthetic polymer selective for (S)-naproxen was prepared by molecular imprinting. 4-Vinylpyridine and ethylene glycol dimethacrylate were copolymerised in the presence of the template, (S)-naproxen. The template was extracted from the polymer, leaving specific recognition sites, complementary to the template. The polymer was utilized as a stationary phase in HPLC. Racemic naproxen was efficiently resolved on the polymer. Furthermore, the polymer was able to separate naproxen from the structurally related ibuprofen and ketoprofen.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)276-279
TidskriftJournal of Chromatography A
Volym664
Nummer2
DOI
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Direct resolution of naproxen on a non-covalently molecularly imprinted chiral stationary phase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här