Direct visual evidence for chemical mechanisms of SERRS via charge transfer in Au-20-pyrazine-Au-20 junction

Mengtao Sun, Zhipeng Li, Yajun Liu, Hongxing Xu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct visual evidence for chemical mechanisms of SERRS via charge transfer in Au-20-pyrazine-Au-20 junction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap