Direct writing with an MeV proton beam: Development and Applications

Vaida Auzelyte

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Direct writing with an MeV proton beam: Development and Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi