Directional Negative Thermal Expansion and Large Poisson Ratio in CH 3 NH 3 PbI 3 Perovskite Revealed by Strong Coherent Shear Phonon Generation

Pierre Adrien Mante, Constantinos C. Stoumpos, Mercouri G. Kanatzidis, Arkady Yartsev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Directional Negative Thermal Expansion and Large Poisson Ratio in CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> Perovskite Revealed by Strong Coherent Shear Phonon Generation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar