Disability and Household Welfare in Ghana: Costs and Correlates

Derek Asuman, Charles Godfred Ackah, Frank Agyire-Tettey

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disability and Household Welfare in Ghana: Costs and Correlates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap