Discipline or international balance: the choice of monetary systems in Europe

Jonas Ljungberg, Anders Ögren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Discipline or international balance: the choice of monetary systems in Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance