Discordant HER2 overexpression in primary and metastatic upper gastrointestinal adenocarcinoma signifies poor prognosis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Targeted therapy with trastuzumab has proven to be effective for patients with gastric cancer overexpressing the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Further studies are needed to determine the best method for assessment of HER2 overexpression. Moreover, the prognostic value of HER2 overexpression, including the significance of tumour heterogeneity, remains unclear.
Originalspråkengelska
TidskriftHistopathology
Tidigt onlinedatum2015 maj 27
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Discordant HER2 overexpression in primary and metastatic upper gastrointestinal adenocarcinoma signifies poor prognosis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här