Disease and Illness Trajectories of Pancreatic Cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

286 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Jirström, Karin, handledare
  • Eberhard, Jakob, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 3
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-364-6
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-03
Time: 09:00
Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund
External reviewer(s)
Name: Pfieffer, Per
Title: Professor
Affiliation: Department of Clinical Research, University of Southern Denmark

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här