Disease duration, age at diagnosis and organ damage are important factors for cardiovascular disease in SLE

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disease duration, age at diagnosis and organ damage are important factors for cardiovascular disease in SLE”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science