Disease-specific structural changes in thalamus and dentatorubrothalamic tract in progressive supranuclear palsy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

206 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aim of this study is to identify disease-specific changes of the thalamus, basal ganglia, pons, and midbrain in patients with progressive supranuclear palsy (PSP), Parkinson's disease (PD), and multiple system atrophy with predominant parkinsonism (MSA-P) using diffusion tensor imaging and volumetric analysis.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1079-1091
TidskriftNeuroradiology
Volym57
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Disease-specific structural changes in thalamus and dentatorubrothalamic tract in progressive supranuclear palsy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här