Disentangling contextual effects on cause-specific mortality in a longitudinal 23-year follow-up study: impact of population density or socioeconomic environment?

Basile Chaix, Maria Rosvall, John Lynch, Juan Merlo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

70 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)633-643
TidskriftInternational Journal of Epidemiology
Volym35
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här