Disentangling taphonomic histories at Old Uppsala, a Late Iron Age central place in Sweden, using Multiple Correspondence Analysis (MCA)

Stella Macheridis, Ola Magnell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disentangling taphonomic histories at Old Uppsala, a Late Iron Age central place in Sweden, using Multiple Correspondence Analysis (MCA)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap