Dislocation after hip fracture related arthroplasty - Incidence, risk factors and prevention

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

161 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Rogmark, Cecilia, handledare
  • Kärrholm, Johan, Biträdande handledare, Extern person
  • Åkesson, Kristina, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 maj 8
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-917-6
StatusPublished - 2020

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2020-05-08
Time: 09:00
Place: Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Figvid, Wender
Title: Associate Professor
Affiliation: Orthopedic department, Bærum Hospital, Vestre Viken, Norway

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nyckelord

  • Dislocation
  • Hip arthroplasty
  • Hip fracture

Citera det här