Disordered eating and emotion dysregulation among adolescents and their parents

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

278 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Disordered eating and emotion dysregulation among adolescents and their parents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap