Dispersal of plants and morphological adaptations in lichens to arctic environment.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract is not available
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)77-84
TidskriftSwedish Antarctic Research Programme
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Dispersal of plants and morphological adaptations in lichens to arctic environment.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här