Disregarding Fair Competition Law: The Social and Economic Consequences

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)73-78
Antal sidor6
TidskriftTranscience: a journal of global studies
Volym5
Utgåva1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här