Dissecting nasopharyngeal cancer. Studies on prerequisites for antigen-specific active immunotherapy.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

245 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
 • Greiff, Lennart, handledare
 • Lindstedt, Malin, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 maj 15
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-916-9
StatusPublished - 2020

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2020-05-15
Time: 13:15
Place: Rune Grubb salen, BMC I1145, Sölvegatan 19 i Lund
External reviewer(s)
Name: Laurell, Göran
Title: Professor
Affiliation: Otorhinolaryngology and head & neck surgery, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Sweden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Oto-rino-laryngologi

Nyckelord

 • nasopharyngeal carcinoma
 • Epstein-Barr virus
 • dendritic cells
 • CD207
 • CD8
 • cancer immune phenotypes
 • nanoparticles

Citera det här