Dissection of the genetic complexity of arthritis using animal models.

Rikard Holmdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

9 Citeringar (SciVal)
120 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissection of the genetic complexity of arthritis using animal models.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap