Dissection of the tonsillar cancer immune microenvironment: Perspectives of the myeloid APC – T-cell axis

David Gomez Jimenez

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

53 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissection of the tonsillar cancer immune microenvironment: Perspectives of the myeloid APC – T-cell axis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology