Dissolution of dissolving pulp in alkaline solvents after steam explosion pretreatments

Martin Kihlman, Ola Wallberg, Lars Stigsson, Ulf Germgard

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingForskningPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissolution of dissolving pulp in alkaline solvents after steam explosion pretreatments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap