Dissolved neodymium isotopes in the Mediterranean Sea

Paolo Montagna, Christoph Colin, Martin Frank, Tjördis Störling, Toste Tanhua, Micha Rijkenberg, Marco Taviani, Katrin Schroeder, Jacopo Chiggiato, Guohui Gao, Arnaud Dapoigny, Steven Goldstein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dissolved neodymium isotopes in the Mediterranean Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar