Distal cholangiocarcinoma - from novel biomarkers to clinical management and outcome

Johannes Byrling

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

65 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Distal cholangiocarcinoma - from novel biomarkers to clinical management and outcome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap