Distant reading televised public information: The communication of Swedish government agencies, 1978-2020

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Distant reading televised public information: The communication of Swedish government agencies, 1978-2020”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap