Distinct global binding patterns of the Wilms' tumor gene 1 (WT1) -KTS and +KTS isoforms in leukemic cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Distinct global binding patterns of the Wilms' tumor gene 1 (WT1) -KTS and +KTS isoforms in leukemic cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap