Distribution and dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions

Peter Hall, Nader Tajvidi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)835-844
TidskriftBernoulli
Volym6
Nummer5
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här