Distribution and Function of Cannabinoid Receptors 1 and 2 in the Rat, Monkey and Human Bladder

Christian Gratzke, Tomi Streng, Anthony Park, George Christ, Christian G. Stief, Petter Hedlund, Karl-Erik Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

67 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Distribution and Function of Cannabinoid Receptors 1 and 2 in the Rat, Monkey and Human Bladder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap