Diversified physiological sensory input connectivity questions the existence of distinct classes of spinal interneurons

Matthias Kohler, Fredrik Bengtsson, Philipp Stratmann, Florian Röhrbein, Alois Knoll, Alin Albu-Schäffer, Henrik Jörntell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Diversified physiological sensory input connectivity questions the existence of distinct classes of spinal interneurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap