Divided by the Rainbow: Culture War and Diffusion of Paleoconservative Values in Contemporary Poland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Divided by the Rainbow: Culture War and Diffusion of Paleoconservative Values in Contemporary Poland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora