DNA Methylation Dynamics in Human Carotid Plaques After Cerebrovascular Events.

Silvio Zaina, Isabel Goncalves, F Javier Carmona, Antonio Gomez, Holger Heyn, Ines Mollet, Sebastian Moran, Nuray Varol, Manel Esteller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To understand whether cerebrovascular events, a major complication of atherosclerosis, are associated with any specific DNA methylation changes in the carotid plaque.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1835-1842
TidskriftArteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
Volym35
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”DNA Methylation Dynamics in Human Carotid Plaques After Cerebrovascular Events.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här