DNA Methylation in ATRA-treated Leukemia Cell Lines Lacking a PML-RAR Chromosome Translocation.

Regina Miftakhova, Tove Sandberg, Andreas Hedblom, Tatyana Nevzorova, Jenny L Persson, Anders Bredberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sökresultat