Do images matter? The making of Swedish neutrality: 1834 and 1853

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do images matter? The making of Swedish neutrality: 1834 and 1853”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap