Do instabilities in high-multiplicity systems explain the existence of close-in white dwarf planets?

R. F. Maldonado, E. Villaver, A. J. Mustill, M. Chávez, E. Bertone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do instabilities in high-multiplicity systems explain the existence of close-in white dwarf planets?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap