Do open-ended survey questions on migration motives create coder variability problems?

Thomas Niedomysl, Bo Malmberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do open-ended survey questions on migration motives create coder variability problems?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap