Do parents counter-balance the carbon emissions of their children?

Jonas Nordström, Jason F Shogren, Linda Thunström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Do parents counter-balance the carbon emissions of their children?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap