“Do you see yonder cloud?”— On priming concepts, a new test and a familiar outcome. Reply to Lucas et al.: “Familiarity or conceptual priming? Good question! Comment on Stenberg, Hellman, Johansson, and Rosén (Previous Issue).

Georg Stenberg, Mikael Johansson, Johan Hellman, Ingmar Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Cognitive Neuroscience
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här