Does international travel frequency affect covid-19 biosecurity behavior in the united states?

Myung Ja Kim, C. Michael Hall, Mark Bonn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does international travel frequency affect covid-19 biosecurity behavior in the united states?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap