Does the acceptable noise level (ANL) predict hearing-aid use?

Steen Ostergaard Olsen, Jonas Brännström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does the acceptable noise level (ANL) predict hearing-aid use?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap