Does the Neighborhood Area of Residence Influence Non-Attendance in an Urban Mammography Screening Program? A Multilevel Study in a Swedish City.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

201 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The public health impact of population-based mammography screening programs depends on high participation rates. Thus, monitoring participation rates, as well as understanding and considering the factors influencing attendance, is important. With the goal to acquire information on the appropriate level of intervention for increasing screening participation our study aimed to (1) examine whether, over and above individual factors, the neighborhood of residence influences a woman's mammography non-attendance, and (2) evaluate, whether knowing a woman's neighborhood of residence would be sufficient to predict non-attendance.
Originalspråkengelska
Artikelnummere0140244
TidskriftPLoS ONE
Volym10
Nummer10
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Does the Neighborhood Area of Residence Influence Non-Attendance in an Urban Mammography Screening Program? A Multilevel Study in a Swedish City.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här