Does welfare matter? Ghettoization in the welfare state

Eric Clark, Hans Thor Andersen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Does welfare matter? Ghettoization in the welfare state”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.