Doing business for a “higher loyalty”? How Swedish transnational corporations neutralise allegations of crime

Isabel Schoultz, Janne Flyghed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Doing business for a “higher loyalty”? How Swedish transnational corporations neutralise allegations of crime”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap